Isikuandmete töötlemine

Veebilehe makeupsalon.eu veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on MJUART OÜ (14626453) Narva mnt.17, Tallinn 10120, email info@makeupsalon.eu

Töödeldakse järgmiseid isikuandmeid:

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

kauba kohaletoimetamise aadress

pangakonto number

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

klienditoe andmed

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

Veebilehe külastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kogume vaid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks või pakkumiste saatmiseks (juhul, kui olete selleks soovi avaldanud päringu saatmise või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisega). Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, kirjutades emailile info@makeupsalon.eu

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid- e-post, telefoni number, kliendi nimi- töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebilehe makeupsalon.eu klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuste pakkujatele DPD Eesti AS, Itella Estonia OÜ ja Eesti Post AS. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ZONE Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutuvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@makeupsalon.eu

Isikuandmete säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõuete täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Isikuandmete ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega e-kirja teel, saates teate info@makeupsalon.eu klienditoe aadressile.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlusega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel – e-post info@makeupsalon.eu. Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon e-post info@aki.ee